Zhong Jianshan

Zhong Jianshan is a freelance reporter based in China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region.